IMPRESSUM

Šoutajm.rs je portal zabavnog karaktera sa fokusom na vesti domaće estrade.

Ažurira se 24 časa dnevno, non-stop.

Urednik: Vasil Vladimirović

Kontakt: +381 64 383 17 51

www.soutajm.rs

 

* impressum (lat.) − „ono što je utisnuto”