MOLITVA ZA ČETVRTAK: Reči koje čiste od svega lošeg!

Postoje molitve za svaki dan u nedelji, pa tako i za četvrtak. Zato, danas izgovorite ovu molitvu, i imaćete sreće u svemu što radite.

Sveti apostoli, molite Boga za nas. Građani nebesni, saslužitelji anđelskih činova, sveslavni apostoli, od svake nas bede izbavite.

Loading...

Sveti apostoli, molite Boga za nas. Primivši vlast od Hrista da drešite i vežete, razdrešite savez moj sa zlom, i privežite me uz ljubav Božju, i učinite me učasnikom Carstva božanskoga, apostoli.

Apostoli sveti molite milostivnoga Boga da razrešenje od greha daruje dušama našim. Presveta Bogorodice, spasi nas. Sa svetim anđelima, s božestvenim apostolima, sa slavnim mučenicima, moli Sina tvojega i Boga, prečista Bogoroditeljko, da izbavi od beda duše naše.

Svetitelju oče Nikolaje, moli Boga za nas.Ruku mi pomoći pruži, Nikolaje, moleći se gospodu, jer me bura grehovna davi; i privedi me k tihome pristaništu pokajanja, oče, tvojim molitvama.

Svetitelju oče Nikolaje, moli Boga za nas. Arija si bezumnoga posramio, i plamen jeresi pogasio, vojvode svezane u tamnici oslobodio, i od njih pohvalu primio; i mi te pozdravljamo, Nikolaje: Raduj se, preblaženi.

Presveta Bogorodice, spasi nas. Preblagoslovena Bogorodice, raduj se! Ti si presto Cara sviju, viša od Heruvima; ne zakasni umoliti Sina svojega i Boga našega, sa blaženim Nikolajem, za nas, tvoje slavitelje.

 

Izvor: Soutajm.rs

Loading...