MOLITVA ZA UTORAK MAJCI BOŽIJOJ: Čudesna molitva PRESVETOJ BOGORODICI!

O, Presveta Vladičice moja Bogorodice, od Angela, Arhangela, Heruvima i Serafima uzvišenija i od svih Svetih najsvetija, Djevo Sveneporočna, Mati Božija!

Spasi me, spasi me smirenog i grešnog slugu Tvoga. Ti si mi sve, Svemilostiva Gospođo, svu nadu moju u Boga, preko Tvog zastupništva, polažem i nemam drugog zaklona za spasenje osim Tebe, Svedobra i Svemila Bogomajko!

Loading...

Ti si snaga moja, Vladičice, Ti si sila moja, Ti si radost i tuga moja, Ti si zaklon moj u iskušenjima. Ti si uspravljenje moje u padanju, Ti si spasenje moje i najsigurnije nadanje moje.

O, Mati Tvorca i Gospoda moga! Pomozi mi, neukom plivaču na uzburkanoj pučini životnoga mora, teško oborenom i u bedu palom, u gresima potopljenom.

Pruži mi ruku i pomozi mi, Pomoćnice moja, i izbavi me iz tame duboke, da ne ostanem u beskonačnom očajanju. Mnoštvo grehova i strasti podigoše se na mene, i po želji mojoj učinjeni gresi pritiskuju me. No Ti, Majko milog srca, jedino pristanište gde nema poroka, nauči me da ne grešim i spasi me.

Ti si onima bez nade i izgubljenima, pa i meni svejadnom, jedina Nada i Zastupnica spasenja, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

 

Izvor: Šoutajm

Loading...