MOLITVA ZA PETAK MAJCI BOŽIJOJ: Da vas sreća prati pomolite se PRESVETOJ BOGORODICI ovim rečima

Tebi predajem u zaštitu život moj i po Bogu svu nadu spasenja moga polažem na Tebe Vladičice, Djevo Bogorodice!

Moli Te, sluga Tvoj, ne prezri me što imam bezbroj grehova, no pogledaj na tugu moju, i u nedoumici podaj mi olakšanje i utehu.

Loading...

Raširi desnicu Svoju, Čista, omij me od nečistote zlih dela mojih i postavi me na pravi put zapovesti Hrista, Cara i Boga moga, i da ih usrdno ispunjavam, pomoći Tvojom osnažen.

Od grehova mojih opakih izbavi me, Vladičice, i pokajanje spasonosno mi podari, da ga prinesem ka Sinu Tvome i Bogu, Materinskim zastupništvom Svojim. Svetlosti neiskazana, Ti svetlošću neshvatljivom sijaš, osvetli tamu moju duševnu, u kojima se bezbrojni gresi kriju.

Radosti moja, izbavi me od mnoštva nevidljivih vragova, gresi moji su teški i mnogo ih imam, vrazi su moji vrlo opaki,savest me moja izobličava, grize, mesto me ognjeno plaši, crv neprestani, škrgut zuba, krajnja tama pakla u strah me uvodi, jer me očekuje plata po delima mojim grešnim.

Avaj meni! Šta ću činiti tada i kome ću prići da bi spasena bila duša moja? K Tebi jedinoj, Slatka Marija Bogorodice Preblaga! Na Tebe se uzdam!

Javi se, molim Te, pokaži mi tada Presveto lice Tvoje, Vladičice, i ne ostavi me bez pomoći.

O, mila Majko, osvrni se milošću k meni, jer sam se delima zlim lišio milosti Nebeske.

I umoli Onoga koga si rodila u telu, Hrista Spasitelja i Boga našega, koji je na Krstu, nas radi, prečistu Krv Svoju prolio, da i ja budem pričasnik zasluga Njegovih pred Ocem Njegovim.

I da radi njih primim oproštaj grehova i večno spasenje i proslavim neiskazanu ljubav srca Tvoga, Presveta Bogorodice, i beskrajno milostivo zastupništvo Tvoje u beskonačnom životu budućih vekova.

Amin.

Izvor: Šoutajm

Loading...