Da bi ste rešili finansijske probleme, danas IZGOVORITE OVU MOLITVU SVETOM APOSTOLU MATEJU

Molitva svetom apostolu i evanđelistu MATEJU

O, sveti Mateje, apostole i evanđelisto Hrista Boga, zlatno pero Duha Svetoga, neboletni orle Očeve Božanske premudrosti, Anđele koji si telo ljudsko nosio, svetlosti sveta i nado naša nebeska!

Loading...

Ti si temelj Crkve Hristove! Ti si Hristu blizak kao malo ko od zemnorodnih i ti imaš slobodu pred Njim preveliku. Zbog toga ti možeš što mnogi ne mogu, ti možeš čak i iz pakla da nas izbaviš svojim molitvama. Znajući sve to, pripadamo pred svetu ikonu tvoju, celivajući je i suzama oblivajući, proseći od tebe, apostola Hristovog, druga Hristovog, da se sažališ na nas, da nas pogledaš sa Nebesa i da nam pomogneš da se spasemo, da u Nebeski Jerusalim uđemo, da sinovi Carstva Božijeg postanemo.

Pomozi nam, sveti Mateje, da ispunimo one veličanstvene reči Hristove sa Gore Blaženstva i da postanemo krotki, milostivi, čistog srca, pravdoljubivi i mirotvorci i da svaku nepravdu i zlu reč, koju nam kažu Hrista radi, primamo sa blagodarnošću. Jer molitvom, postom i pokajanjem stiže se do vrata Raja, ali ih milostinja i čisto i skrušeno srce otvaraju.

Neka tvoje svete molitve pomognu da reči Evanđelja Hristovog nađu put do naših srca, kako bi se i u nama raspalila ognjena ljubav prema Gospodu. Jer ko ne zavoli Gospoda Hrista u ovome svetu, barem delićem ljubavi kojom si Ga ti voleo, sveti Mateje, ko Ga ne nastani u svome srcu, kako da se nada da će Gospod njega nastaniti u Carstvu Svome.

O, kada bi i mi kao ti, sveti Mateje, čuvši glas Gospodnji, ostavili sve i pošli za Njim, ne osvrćući se za prošlim životom. Kada bi i mi imali snage da ostavimo ove sujetne brige i truležno blago i da uzdignemo oči ka Nebesima. Jer tamo, tamo je naša Otadžbina, tamo je kraj našeg puta, tamo je jedini cilj našeg života, tamo smo svi prizvani da dođemo.

A znamo da smo grešni, da nismo dostojni nijedne milosti Božije, pa ni Carstva Nebeskog, ali i znamo da Gospod nije došao zbog pravednika, nego zbog grešnika u ovaj svet, pa se kao davljenici hvatamo za spasonosnu slamku tvojih svetih molitava. Sažali se na nas, sveti Mateje, kao što se Gospod sažalio na tebe kada te je prizvao Sebi i udahni u nas dah večnoga života kako bi ostatak zemnog života proživeli bogougodno, ispunjavajući sve zapovesti Evanđelja Hristvog.

A na kraju puta, kada nastupi čas našeg prelaska u svet duhova, budi pored nas, verni apostole i evanđelisto Hristov, i provedi nas pored zlih demona, štiteći nas od njihove zlobe i dovedi nas pred lice Gospodnje da Mu se smerno poklonimo i proslavimo Njegovo Najsvetije Ime Oca i Sina i Svetoga Duha.

Amin.

Izvor: Srbija javlja/Šoutajm

Loading...