MOLITVA ZA PONEDELJAK PRESVETOJ BOGORODICI: Danas se ovako pomolite MAJCI BOŽIJOJ

MOLITVA PRESVETOJ BOGORODICI ZA PONEDELJAK

Od nečistih usta mojih primi molitvu ovu, o Prečista, Čedna i Neporočna Djevo Bogorodice! Ne ogluši se o reči moje, o Radosti moja, no me pogledaj i pomiluj, Majko Tvorca moga!

Za vreme života moga ne odstupaj od mene, jer si Gospodarka moja i na Tebe svu nadu svoju polažem. Stoga i u vreme smrti moje dođi mi, Pomoćnice moja, i ne posrami me ni tada.
Loading...

 

Znam, znam, Djevo Prečista, za mnoge grehove sam kriv, i kao pokajnik drhtim pomišljajući na čas suda. No, Radosti moja, pokaži mi tada lik Svoj, izlij na mene milost Svoju, Zastupnice spasenja moga.

Očisti me, Gospodarice, ukloni gnev zlih duhova i strašna i odvratna ispitivanja njihova.

Izbavi me zloba njihovih i svu tadašnju tugu i žalost moju u radost pretvori, svetlošću i svetošću Svojom. I udostoj me da bez teškoća prođem kraj načala i vlasti tame i da se udostojim da se poklonim na Nebesima Hristu Bogu našem, koji večno u slavi prebiva sa Bespočetnim Ocem Njegovim i Presvetim i Blagim Duhom Njegovim u sve vekove vekova.

Amin.

 

Izvor: Šoutajm

Loading...