Ovaj govor Zoran Đinđić održao je pre 18 godina: Njegove lekcije su nam i danas dobrodošle (VIDEO)

Dr Zoran Đinđić, pre 17 godina, tačnije 25. januara 2001. godine, predstavio je svoj ekspoze i kabinet rečima o velikim namerama i velikim reformama. Tada je govorio kao da je na školskom času, 45 minuta, a glavni osvrt bio je na ekonomiju i reforme društva u najrazličitijim segmentima.

Loading...

Nema intervencije u sudovima, na televiziji, u policiji, finansijskoj policiji, preduzećima, carini – rekao je te 2001. godine Zoran Đinđić, što je i onda i danas bila suština jedne demokratske države i vladavine zakona.

U vreme kada je došao na čelo Vlade Srbije, kako je rekao, “po svim merodavnim pokazateljima, mi smo danas na poslednjem mestu u Evropi”.

Po životnom standardu i kupovnoj moći, po stepenu zaposlenosti, stanju i starosti tehnologije i saobraćajne infrastrukture, po zaduženosti naših preduzeća prema inostranstvu, međusobno prema bankama, po stepenu zaduženosti zemlje u celini, po stepenu bezbednosti naših domova, naših kuća, naših granica, mi smo danas daleko od onoga što želimo i što zamišljamo pod pojmom jedne moderne i efikasne srpske države – kazao je on.

Od tada do danas neke stvari su se promenile, a neke kao da su na početku.

Ovo su “lekcije” o kojima je Đinđić govorio i od kojih neke, dve decenije kasnije, još nisu naučene.

1. Kada pomislimo da vladamo, izgubili smo

Odgovor na to šta se desilo sa zemljom, daće istorija. Ali, ono što mogu da kažem jeste da odgovornost ne snose građani, nego vlast. Jer, građani su bili spremni, i danas su spremni da ovu zemlju učine uspešnom, bogatom i srećnom.

Ono što je nedostajalo svih ovih godina bila je jasna politička volja da se to učini i jasna strategija i plan puta kako da se to učini. Ova vlada danas dobija mandat koji nam je dao narod na ulicama Srbije, mandat za promene. Onoga dana kada zaboravimo taj mandat, i kada pomislimo da smo dobili mandat da vladamo, toga dana smo izgubili.

2. Stabilnost zavisi od Srbije

Mislim da je veća čast ući u istoriju kao generacija koja je Balkan dovela u epohu prosperiteta i mira, i našu zemlju trajno rešila pitanja njenog evropskog pripadništva, nego ući u istoriju kao političari koji su pribavili suverenitet ili međunarodno priznanje za svoju državu.

Mi smo spremni sa našim kolegama u Crnoj Gori, i sa svim drugim ljudima u balkanskim državama koji to žele, da napravimo jednu zajedničku koncepciju budućnosti.

Albancima sa Kosova kažemo, promenile su se okolnosti. Sve ekonomske i ljudske interese vi danas možete da ostvarite samo u saradnji sa Srbijom i samo preko Srbije.

Želimo da umerenim Albancima ponudimo integraciju u socijalni i politički sistem Srbije, a da se sa terorizmom i ekstremizmom odlučno borimo, kao što to čini svaka demokratska država. Naravno, potpuno smo svesni toga da bezbednost i stabilnost regiona zavisi, u najvećoj meri, od odnosa u samoj Srbiji.

3. Moderne, demokratske institucije

Moramo da postavimo nezavisno sudstvo, modernu državnu upravu, efikasan sistem javnih službi i servisa, da bi naši građani mogli da ostvaruju svoje interese, i da bi oni koji žele da ulažu u našu zemlju, bili sigurni da su te investicije bezbedne.

Institucijama se ne veruje, jer one su u proteklom periodu služile kao instrument u rukama privilegovanih i bogatih. Ljudi danas sumnjaju u politiku i političare kao takve. Ne veruju institucijama. Naša velika obaveza je da povratimo kredibilitet institucija, da vlast ponovo postane pozitivna reč u srpskom jeziku. To najpre podrazumeva raščišćavanje prošlosti, svođenje računa sa onim što je prethodna vlast uradila, čime je diskreditovala sve institucije u ovoj državi, i parlament, i sudstvo, i vladu, i državne medije i sve ono što joj je stajalo na raspolaganju.

5. Bogaćenje funkcionera – ne može

Razmatramo mogućnost oporezivanja funkcionerskih stanova i vila, koji su dobijeni na korišćenje a onda, posle dva ili tri meseca, otkupljeni od strane ljudi koji su jedva godinu dana radili na funkciji ministra, a onda su se odjednom našli u posedu nekretnine vredne 100, 200 ili 300.000 maraka. Mislim da je logično i pravedno da najveći deo tog iznosa bude vraćen narodu.

Kao dokaz da mislimo ozbiljno, mi ćemo ukinuti mogućnost otkupa funkcionerskih stanova. Nikada više u Srbiji neko ko je godinu, dve, tri ili četiri na funkciji, ne može da dobije stan u vlasništvo, jer ga ne mogu dobiti ni ljudi koji po 30, 40 godina vredno rade, kao lekari, kao inžinjeri, kao zemljoradnici, kao zanatlije.

Ova skupština i ova vlada moraju da dele sudbinu svoga naroda, pre svega u onom finansijskom delu. Niko ne može da bude obezbeđen do kraja života kao politički funkcioner ove zemlje.

Nema otkupa funkcionerskih stanova, nema obavljanja privatnih poslova dok ste u vladi, nema članstva u dobro plaćenim upravnim odborima za članove vlade, nema primanja skupih poklona. Takođe, nema intervencije u sudovima, na televiziji, policiji, finansijskoj policiji, preduzećima, carini. Onaj ministar koji nazove i interveniše – “sin mi je uhapšen ili priveden jer je vozio u pijanom stanju, molim te, ja sam ministar ili rođak mi je”, taj ministar leti iz vlade.

6. Da se zna gde je svaki dinar

Predstoji nam proces privatizacije privrede. Zbog toga je neophodno uspostaviti čitav niz nezavisnih kontrolnih mehanizama, od parlamentarnih odbora koji će kontrolisati velike slučajeve privatizacije, tendere, konkurse, do ekspertskih timova koji će nadgledati finansijske operacije i svedočiti o njihovoj korektnosti.

Naš cilj je transparentna vlast, providna vlast, staklena vlast. Naš cilj je da se u ovoj zemlji, za svaki dinar koji je uzet od naroda zna šta se sa njim dešava, od onog trenutka kad uđe u budžet, pa do onog trenutka kada dođe do svog krajnjeg korisnika. Finansije su ono polje gde je kontrola najteža, ali i gde je kontrola najvažnija.

7. Nezavisno sudstvo

Uspostavićemo nezavisno sudstvo, koji će uz medije biti drugi snažan stub za kontrolu vlasti. Želimo zemlju nekorumpirane policije, zemlju brzog sudstva. Ako želite da izdejstvujete svoje pravo sudskim putem, da ne čekate deset godina, nego da postoji jedan vrlo ograničen i jasan rok u kome sud mora da reši vaš problem.

Kompletiraćemo zakonodavstvo koje omogućava neometano poslovanje po standardima Evropske zajednice. Želimo da se prilagodimo, da bismo za deset godina, najkasnije, postali član Evropske zajednice.

8. Jeftina radna snaga

Doći će investicije u našu zemlju, u to nema sumnje. Međutim, treba da postavimo pitanje koji je motiv ljudi koji će da ulože novac u našu zemlju. Ljudi ulažu novac ili tamo gde je radna snaga veoma jeftina, ili tamo gde je radna snaga veoma kvalitetna. Ljudi ulažu novac ili tamo gde su rizici visoki i zarada visoka, ili tamo gde su uslovi veoma stabilni, gde zarada nije visoka, ali na duži vremenski rok je veoma znatna.

Da li želimo da budemo zemlja jeftine radne snage, neka vrsta radničkog predgrađa Evrope, sa mogućnostima brze zarade i visokih rizika, ili želimo da budemo zemlja visokokvalifikovane kvalitetne radne snage, u kojoj radna snaga nije malo plaćena, zemlja koja privlači investicije svojom stabilnošću, svojim dobrim zakonima i svojim institucijama. Naše opredeljenje je ovo drugo.

9. Ulaganje u ljudski kapital

Uspeh ove vlade će se meriti pre svega na tome da li će rešiti problem nezaposlenosti i to na dva načina. Prvo, prestruktuiranjem preduzeća, da se prestruktuira i radna snaga, da budu prebačeni iz onih preduzeća koja su fiktivna u ona koja su stvarna. Pored toga, potrebno je otvoriti i nova radna mesta.

Za to je potrebna obnova tehnologija i nova kvalifikaciona struktura radne snage. Za to su potrebna velika ulaganja, ali to su i najopravdanija ulaganja, to su ulaganja u ljudski kapital, to je šansa za mlade ljude u zemlji koji imaju ambiciju, ali to je šansa i za sve one koji imaju energiju da urade nešto u svom životu.

10. Treba nam “New deal”

Naša ekonomska strategija mora da bude u privlačenju velikih investicija. Posle deset godina propadanja, potreban je “New deal”, velike investicije u osnove infrastrukture ove zemlje, da se obnovi tehnologija, da se pokrene proizvodnja i da se ova zemlja postavi na zdrave noge.

Prvo, utvrdićemo jasno stanje finansija, imovine, obaveza i prava u Srbiji. Da se vidi ko kome šta duguje, po kojoj osnovi šta duguje i na koji način se ta dugovanja mogu rešiti. Predložićemo zakon o vraćanju oduzete imovine, čime ćemo bar delimično obeštetiti ljude čija je imovina oduzimana iz ideoloških razloga.

Mi tu imovinu ne možemo vratiti, ali im možemo dati neku naknadu za to, putem učešća, deoničarskog učešća u preduzećima koja su možda nastala od njihovih firmi, putem davanja neke adekvatne zamene za stanove i kuće koje su im oduzete ili na neki drugi način. To je naša obaveza.

11. Građani imaju pravo na zaštitu

Institucija ombudsmana će biti jaka, sa kredibilitetom i ugledom, gde će građani moći da daju prigovore na delovanje javnog servisa, vlade, njenih službi, njenih činovnika. Imaće pravo da pokreće inicijative kod redovnih i posebnih sudova.

On će biti ono mesto gde se građani mogu obratiti da se zaštite od samovolje države, jer i demokratska država u ovoj prelaznoj fazi možda može, preko nekih svojih činovnika, da prekorači svoja ovlašćenja. Građani imaju pravo na zaštitu i mi ćemo ih ohrabriti da tu zaštitu traže.

12. Sport i politika ne idu zajedno

Ne vidim razlog da postoji republičko ministarstvo za sport.

Dosta su političari sedeli u upravnim odborima i na svečanim tribinama. Mislim da je to vreme prošlo. Oni koji za tim žale, neka kupe ulaznice i neka gledaju utakmice sa drugim navijačima.

13. Srbija kakvu želimo

Za nas je to koncepcija Srbije kao zemlje jake srednje, građanske klase, finansijski stabilnih, nezavisnih porodica, dobrog obrazovanja, dobrih zanata, dobrih struka, stabilnog penzionog osiguranja, dobrog školstva, besplatnog osnovnog i srednjeg školstva, tako kvalitetnog da naša deca koja pohađaju te škole znaju isto onoliko koliko i njihovi vršnjaci u Evropi ili Americi. Konačno, zemlja sigurnih, bezbednih ulica.

 

Izvor: Blic

Loading...