MOLITVA SVETOM SAVI: Da Vas sreća prati i nađete mir pomolite se na SAVINDAN!

MOLITVA SVETOM SAVI

O sveštena glavo, slavni čudotvorče, svetitelju Hristov Savo, prvoprestoniče srpske zemlje, hranitelju i prosvetitelju, blagonadežni predstatelju i prosvetitelju pred Gospodom, tebi pripadamo i molimo se: daj nam da budemo učasnici tvoje ljubavi prema Bogu i bližnjemu, kojom je duša tvoja ispunjena bila za života; ozari nas istinom, prosveti razum i srce naše svetlošću božanske nauke, nauči nas tebi verno podražavati, Boga i bližnjega ljubiti, i zapovesti Gospodnje vršiti nepogrešno, te da budemo i mi čeda tvoja ne samo po imenu no celim životom svojim;

Loading...

Moli se, sveti Arhijereju, za svetu pravoslavnu crkvu i za otadžbinu svoju zemaljsku koja te uvek s ljubavlju poštuje; prizri blagodušno na svaku dušu tvojih vernih poštovatelja, koji traže tvoju milost i pomoć; budi nam svima u bolesti iscelitelj, u tuzi utešitelj, u žalosti posetitelj, u bedama i nuždama pomoćnik, a kada dođe “kraj” milostiv pokrovitelj i zaštitnik da bi pomoću tvojih svetih molitava i mi grešni udostojili se primiti pravo spasenje i naslediti carstvo Hristovo.

O Sveče Božji, ne postidi našu nadu koju na tebe silno polažemo, no javi nam svoje mnogomoćno zastupanje, te da slavimo i veličamo Boga, divnoga u svetima Svojim, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i svagda i navek veka. Amin.

 

Izvor: Šoutajm

Loading...