SUTRA JE SVETI APOSTOL MATEJ: Smatra se zaštitnikom bankara i carinika, a ovo su VEROVANjA i OBIČAJI…

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra slave Matijevdan, slavu posvećenu Mateju Jevanđelisti.

Matej je bio Jevrejin i bogati poreznik (carinik). Sakupljao je prihode na putu koji je od Kapernauma prelazio iz Galileje u Siriju.

Loading...

Poreznici nisu bili omiljeni u narodu, koji ih nije cenio i držao ih je za korupmirane i obredno nečiste.

Matejev život se promenio kada ga je Isus Hrist pozvao da ga sledi, a kasnije ga je Hrist uvrstio među 12 apostola.

Naoružan božanskom silom, propovedao je hrišćanstvo i isceljivao bolesne, izgonio đavole, lečio gubave i vaskrsavao mrtve.

Matej je bio očevidac i svedok Isusovog života i zemaljske smrti, vaskrsenja i uznošenja na nebo.

Apostol je, po prijemu Svetog Duha, prvo propovedao jevanđelje u Palestini, u Jerusalimu i okolini.

Po odlasku iz Jerusalima propovedao je hrišćanstvo u Makedoniji, Siriji, Etiopiji… Na kraju je stigao u zemlju crnaca ljudoždera i u gradu Mirmeni, gde je obratio nekoliko ljudi u Hristovu veru, postavio je svog saputnika Platona za episkopa, a sagradio je i malu crkvu.

Matej je krstio ljudoždere, među kojima i opsednutu ženu ljudožderskog kneza i njegovog sina, koje je iscelio od zlih duhova.

Knez Fulvijan se prvo obradovao, ali ga je ubrzo đavo nahuškao i on se razgnevio na apostola jer ga je narod zavoleo i ostavio svoje stare bogove i poverovao u Isusa Hrista. Fulvijan je tada odlučio da ubije Mateja.

Mateju se javio Bog rekavši mu da bude neustrašiv uz obećanje da će biti s njim u nevoljama koje slede.

Knez je posao četiri vojnika da ga uhvate, ali kada su došli do crkve, obavila ih je tama i jedva su uspeli da se vrate nazad.

Fulvijan je zatim poslao još više vojnika, ali kada su došli do hrama, Mateja je obasjala tako jaka svetlost da oni nisu mogli da gledaju u njegovom pravcu, pa su se uplašili, pobacali oružje i pobegli.

Fulvijan je, međutim, progledao samo telesnim očima, ali je u duši ostao zli ljudožder i kovao je plan da spali Mateja, koji je to prozreo i rekao mu: “Mučitelju umiljati, zašto ne privodiš kraju ono što si namislio o meni? Čini što ti Satana metnu u srce, a ja sam, kao što vidiš, gotov da sve pretrpim za Boga mog”.

Onda su Mateja razapeli na zemlji, prekrili ga granjem i prućem i zalili smolom, pa zapalili, ali ga vatra čudom nije dotakla i ostao je živ i nepovređen.

Tada se Matej pomolio Bogu i završio svoj zemaljski život, a knez je naredio da se njegovo telo stavi u olovni sanduk i baci u more.

Matej se, međutim, javio Platonu i rekao mu gde je sanduk sa telom, pa je episkop Platon otišao i izneo sanduk.

Kada je to video, knez se preobratio u hrišćanstvo i uzeo ime Matej, ostavio svetsku slavu služio je crkvi do smrti.

Najpotpunije i najpreglednije jevanđelje

Matej je jevanđelje napisao na jevrejskom jeziku, a ubrzo je prevedeno na grčki i tako je stiglo do nas. Matejevo jevanđelje je imalo najveći uticaj u ranom hrišćanstvu jer posebnu pažnju posvećuje Isusovim rečima i nauci i jer je najpotpunije i najpreglednije. Kaže se da Matej nikada nije jeo meso, nego se hranio povrćem i voćem.

Zaštitnik bankara i poreznika

Matej se smatra zaštitnikom carinika, poreznika, bankara i računovođa. Slava sveti Matej, Matijevdan, rasprostranjena je među Srbima u Hercegovini. Uprava carina Srbije obeležava Matijevdan kao svoju krsnu slavu od 2001. godine.
Knez je zatim lično sa svom vojskom krenuo da uhvati Mateja, ali kada mu se približio obasjala ga je jaka svetlost i on je oslepeo. Fulvijan molio Mateja da mu vrati vid, što je ovaj i učinio.

Izvor: Mondo.rs

Loading...